Μέλη αυτού του Ιστότοπου ..:

Επισκέπτες - Visitors

Ώρα Ελλάδος - Time in Greece

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

έλα Γιωώωργηηηη !!!Hi, this used to be my cub, sold it one month ago. Engine in video is a 3W 170CC competition series. Would hover with this engine when temperature was around 15-16 degrees celcius, not when it was hotter.

Servos are 8 JR8711 (25kg/cm, 400oz/in, 2 each aileron, 2 on rudder, 1 each elevator), hitech 5985 on throtle, choke and tow. 2 receivers and 2 batteries thru powerbox royal.

Loved the plane, hated to store and transport it, and to see it just sit there and not get air time.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου