Μέλη αυτού του Ιστότοπου ..:

Επισκέπτες - Visitors

Ώρα Ελλάδος - Time in Greece

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Re: New Order (PO Ref: 120916)

REMINDER!!!

Good Morning Sir,

We didn't receive any reply to our previous email. Please find enclosed the copy of our PO for this month.
 
Kindly acknowledge the receipt & provide us the PI for the Purchase Order in order to arrange the T/T.

I look forward to your quick response.

Thanks and Best Regards,


Michael Schinner Jr

Senior Purchase Manager


QOHO International LLC

CORPORATE OFFICES
157 W. State St., Suite 367, Kennett Square, PA 19348, United States of America.

Phone:  610-347-5318       FAX :610-347-7783

==============================================================================

PRIVACY/CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail communication may contain private, confidential, or legally privileged information intended for the sole use of the designated and/or duly authorized recipient(s). If you are not the intended recipient or have received this communication in error, please notify the sender immediately by email or by telephone at 1-866-277-9598 x161, and delete all copies of this e-mail, including all attachments, without reading them or saving them to your computer or any attached storage device. If you are the intended recipient, you will need to secure the contents conforming to all applicable state and/or federal requirements related to the privacy and confidentiality of such information, including the HIPAA Privacy guidelines.

===============================================================================


Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. 
www.avast.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου